Strona główna  >  Jednostki oświatowe
linia
dane podstawowe | statut / dokumenty | aktualności | oświadczenia majątkowe | praca | zamówienia publiczne
linia


Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku

uchwalony w dniu 2005-10-12

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku o profilu resocjalizacyjnym i resocjalizacyjno - rewalidacyjnym z dnia 31sierpnia 2011 r.
Statut (390kB) pdf
________________________________________________________________________________

BUDŻET   

Budżet (255kB) pdf
Budżet_2013 (321kB) pdf
Budżet_2016 (75kB) pdf
Informacje na temat zmian budżetowych dostępne są do wglądu w siedzibie placówki.
________________________________________________________________________________

Majątek_2016 (72kB) pdf
Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki
________________________________________________________________________________

KONTROLE  

I. Prowadzone przez Urząd Miasta Włocławek:

ROK 2010

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Finansów Referat Kontroli Finansowej.
Zakres kontroli: gospodarka finansowa.
Okres objęty kontrolą: 01-01-2008 - 30-04-2010 r.
Termin kontroli: 27-05-2010 - 09-06-2010.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

ROK 2011

brak kontroli

ROK 2012

brak kontroli

ROK 2013


1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Finansów Referat Kontroli Finansowej.
Zakres kontroli: gospodarka finansowa. Wprowadzenie zasad kontroli zarządczej, prowadzenie dokumentacji związanej z żywieniem
Okres objęty kontrolą: Rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli: 07-01-2013 - 15-01-2013.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.
2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek
Zakres kontroli: ocena pracy dyrektora
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli: 20-02-2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

ROK 2014

brak kontroli

ROK 2015


1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Urząd Miasta Włocławek.
Zakres kontroli: Zakres realizacji obowiązku zamieszczania na stronie internetowej BIP jednostki organizacyjnej treści wymaganych przepisami ustawy z dn. 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 26.06.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.


II. Prowadzone przez zewnętrzne podmioty:

ROK 2010

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Toruniu, Wydział Kontroli Płatników Składek II z siedzibą we Włocławku.
Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Okres objęty kontrolą: 01-01-2007 - 31-12-2009 r.
Termin kontroli: 26, 27, 28, 31, maja 2010 oraz 01, 02, 07, 08, czerwca 2010.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku.
Zakres kontroli: prawidłowość wykonywania orzeczeń o umieszczeniu nieletnich w Placówce oraz prawidłowość pracy resocjalizacyjno - wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym we Włocławku w roku 2009.
Okres objęty kontrolą: rok 2009
Termin kontroli: 25-01-2010
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

3.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku.
Zakres kontroli: zgodność przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich, z przepisami prawa.
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2009/2010.
Termin kontroli: 19-03-2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

4.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowanych zadań, w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2010/2011.
Termin kontroli: 18-10-2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

5.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Zakres kontroli: kształcenie i resocjalizacja w okresie od 01 września 2007 do 31 sierpnia 2010 r.
Okres objęty kontrolą: od 01 września 2007 do 31 sierpnia 2010 r.
Termin kontroli: 03-11-2010 - 15-12-2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

6.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: ocena zapewnienia należytych warunków wychowankom ośrodka (na zlecenie NIK)
Okres objęty kontrolą: 17-11-2010 r.
Termin kontroli: 17-11-2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

7.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
Zakres kontroli: archiwum składowe
Okres objęty kontrolą: stan archiwum na dzień 09-12-2010 r.
Termin kontroli: 09-12-2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.
 
ROK 2011

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku
Zakres kontroli: prawidłowość wykonywania orzeczeń o umieszczeniu nieletnich w Placówce oraz prawidłowość pracy resocjalizacyjno - wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym we Włocławku w roku 2010.
Okres objęty kontrolą: rok 2010.
Termin kontroli: 14-02-2011 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

ROK 2012

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Zakres kontroli: zgodność Statutu z obowiązującym przepisami prawa oraz przestrzeganie praw dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
Okres objęty kontrolą: stan na dzień 03-01-2012 r.
Termin kontroli: 03-01-2012 r. r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku
Zakres kontroli: prawidłowość wykonywania orzeczeń o umieszczeniu nieletnich w Placówce oraz prawidłowość pracy resocjalizacyjno - wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym we Włocławku w roku 2011.
Okres objęty kontrolą: rok 2011.
Termin kontroli: 23-01-2012r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

3.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowanych zadań, w zakresie nadzoru pedagogicznego.
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2011/2012.
Termin kontroli: 08-06-2012 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki. 

ROK 2013
1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Zakres kontroli: Ocena pracy dyrektora
Okres objęty kontrolą: Lata 2008 do 2013
Termin kontroli: 01-02-2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.
2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Zakres kontroli: Kontrola doraźna
–zgodność realizacji warunków bezpieczeństwa wychowanków na terenie ośrodka z przepisami prawa,
–działania podejmowane przez dyrektora w celu zapewnienia wychowankom prawidłowych i bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
Okres objęty kontrolą: Rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli: 13-02-2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.
3.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Zakres kontroli: Kontrola doraźna – przestrzeganie praw wychowanków
Okres objęty kontrolą: Rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli: 06-06-2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.
4.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Zakres kontroli: Kontrola doraźna – przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa
Okres objęty kontrolą: Rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli: 20-09-2013 do 25-09-2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.
5.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku
Zakres kontroli: prawidłowość wykonywania orzeczeń o umieszczeniu nieletnich w Placówce oraz prawidłowość pracy resocjalizacyjno -
wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym we Włocławku w roku 2013
Okres objęty kontrolą: rok 2013.
Termin kontroli: 13-12-2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.
6.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: ogólna kontrola obiektu
Okres objęty kontrolą: stan bieżący
Termin kontroli: 18-12-2013 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki.

ROK 2014

1.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Zakres kontroli: Kontrola utrzymania obiektu budowlanego - szkoły i internat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku. Zgodność z przepisami rozdz.6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118.
Okres objęty kontrolą: stan bieżący
Termin kontroli: 23.01.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.
2.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku
Zakres kontroli: nadzór nad prawidłowością wykonywania orzeczeń o umieszczeniu nieletnich w placówce oraz prawidłowością pracy resocjalizacyjno wychowawczej w roku 2013r. 
Okres objęty kontrolą: rok 2013 i stan bieżący
Termin kontroli: 17.02.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

3.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, żywności i żywienia. 
Okres objęty kontrolą: stan bieżący
Termin kontroli: 06.03.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

4.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych 
Okres objęty kontrolą: stan bieżący
Termin kontroli: 07.07.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

5.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca
Okres objęty kontrolą: stan bieżący
Termin kontroli: 09.09.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

ROK 2015

1.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydział kontroli Płatników Składek w Toruniu
Zakres kontroli:
- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do pobierania których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
- Ustalanie uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń  z tego tytułu,
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  
Okres objęty kontrolą: Od 01/2012 do 12/2014
Termin kontroli: 
20.04.2015r.
23.04.2015r.
24.04.2015r.
27.04.2015r.
30.04.2015
04.05.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

2.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli:
Stosowanie metod wychowawczych oraz kontaktów z najbliższymi:
- dokumenty i procedury związane ze stosowaniem metod wychowawczych
- procedury związane z kontaktami wychowanków z najbliższymi,
- protokolarz Rady Pedagogicznej
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 
17.06.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

3.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań określonych w art.5 ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 
02-03.12.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

4.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt 2 i 3 decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nr 1028/10 z 20.12.2010 r.
Okres objęty kontrolą: Stan bieżący
Termin kontroli: 
02.12.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

5.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena stanu sanitarnego internatu. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z d. 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zgodnie z art. 83 USO z dn. 7.09.1991 z późn. zm.
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 
02.12.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

6.
Jednostka kontroli zewn/wewn.: Sąd Okręgowy we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrolą objęto:
- legalność umieszczania i przebywania nieletnich w placówce oraz ich zwalnianie,
- prawidłowość stosowania metod i środków oddziaływania oraz ich skuteczność,
- przestrzeganie praw i obowiązków nieletnich,
- prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczących wychowanków,
- przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny,
- udział nieletnich w zajęciach kulturalno – oświatowych i rekreacyjnych,
- warunki bytowe i sanitarne oraz zapewnienie opieki zdrowotnej,
- udzielanie wychowankom opuszczającym pomocy zgodnie z przepisami, 
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: Rok 2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumenty dostępne w siedzibie placówki.

7.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom przebywającym na terenie placówki.
Okres objęty kontrolą: Okres bieżący.
Termin kontroli: 29.12.2015r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki. 


TREŚCI INNYCH WYSTĄPIEŃ I OCEN DOKONYWANYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
-
________________________________________________________________________________

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA  

REJESTRY I EWIDENCJE
Sekretariat prowadzi:
 1. Księga Ewidencji wychowanków
 2. Księga Korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 3. Księga meldunkowa wychowanków
 4. Spisy Zdawczo – Odbiorcze akt
 5. Szkoła prowadzi:
 6. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 7. Księga Uczniów
 8. Szkolny Rejestr Rozrachunku Świadectw (gilosze)
Księgowość prowadzi:
 1. Księgi rachunkowe
 2. Karty wynagrodzeń
 3. Księgi inwentarzowe
Dział administracji prowadzi:
 1. Kartoteki osobowe pracowników
Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy są udostępniane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06 września 2001 o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn, zm.) lub innych przepisów szczegółowych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku prowadzi archiwum zakładowe. Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym uznanych w świetle ustawy z dnia 06 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn, zm.) odbywa sie wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
________________________________________________________________________________

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub innych szczegółowych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.
Adres, numer telefonu oraz adres e-mail placówki znajduje się w zakładce "dane podstawowe".
Wytworzył: Dyrektor Placówki (20 kwietnia 2011)
Opublikował: Olga Wujkowska (29 marca 2011, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Jacek Kasprzewski (26 czerwca 2016, 10:00:56)
Zatwierdził do publikacji: Piotr Seklecki (27 czerwca 2016, 07:43:04)
Zmieniono: Poprawiono formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10959

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij